LES, DES and RANS of high Reynolds Number, Wall Bounded Flows
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Tobias Persson

Hydromekanik

Mattias Liefvendahl

Rickard Bensow

Hydromekanik

Christer Fureby

8th Numerical Towing Tank Symposium

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08