Large Eddy Simulation of the Viscous Flow around Submarine Hulls
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Rickard Bensow

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

Tobias Persson

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

Christer Fureby

Urban Svennberg

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik