Large Eddy Simulation of the Viscous Flow around Submarine Hulls
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Rickard Bensow

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

Tobias Persson

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

Christer Fureby

Urban Svennberg

25th ONR Symposium on Naval Hydrodynamics

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13