Parametric optimization of motion and stiffness characteristics of passive drives of a bipedal walking robot
Paper i proceeding, 2001

Författare

Viktor Berbyuk

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system

Myroslav Demydyuk

Bogdan Lytwyn

in International Conference on Modelling and Optimization of Complex Systems, January 25-28, 2001, Kiev, Ukraine.

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07