Parametric optimization of motion and stiffness characteristics of passive drives of a bipedal walking robot
Paper i proceeding, 2001

Författare

Viktor Berbyuk

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system

Myroslav Demydyuk

Pidstryhach Institution för tillämpad problem av mekanik och matematik Ukrainska vetenskapsakademi

Bogdan Lytwyn

Pidstryhach Institution för tillämpad problem av mekanik och matematik Ukrainska vetenskapsakademi

in International Conference on Modelling and Optimization of Complex Systems, January 25-28, 2001, Kiev, Ukraine.

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-22