Processing of fine-grained mechanically alloyed FeAl
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

fracture mode

Iron aluminide

precipitates

powder metallurgy

mechanical alloying

Författare

HELENA SKOGLUND

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Maria Knutson Wedel

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Birger Karlsson

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Intermetallics

Vol. 12 977-983

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08