The role of oxygen in powder processing of FeAl
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

powder metallurgy

Iron aluminides

spectroscopy

Mechanical alloying

Författare

HELENA SKOGLUND

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Maria Knutson Wedel

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Birger Karlsson

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Intermetallics

Vol. 11 475-482

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08