A Numerical Comparison of Four Operating Conditions in a Kaplan Water Turbine, Focusing on Tip Clearance Flow
Paper i proceeding, 2000

Författare

Håkan Nilsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lars Davidson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Proceedings of the 20th IAHR Symposium

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07