Parallel multiblock CFD computations applied to industrial cases
Paper i proceeding, 2001

Författare

Håkan Nilsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Simon Dahlström

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lars Davidson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Parallel Computational Fluid Dynamics - Trends and applications

525-532
0-444-50673-X (ISBN)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

0-444-50673-X

Mer information

Skapat

2017-10-08