A validation of parallel multiblock CFD against the GAMM Francis water turbine runner at best efficiency and off-design operating conditions
Rapport, 2001

Författare

Håkan Nilsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lars Davidson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 01/02

Mer information

Skapat

2017-10-07