A Numerical Investigation of the Flow in the Wicket Gate and Runner of the Hölleforsen (Turbine-99) Kaplan Turbine Model
Paper i proceeding, 2001

Författare

Håkan Nilsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lars Davidson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Proceedings of Turbine 99 - II

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07