Validations and investigations of the computed flow in the GAMM Francis runner and the Hölleforsen Kaplan runner
Paper i proceeding, 2002

Författare

Håkan Nilsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lars Davidson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Proceedings of the 21st IAHR Symposium

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08