CALC-PVM: A Parallel SIMPLEC Multiblock Solver for Turbulent Flow in Complex Domains
Rapport, 1998

Författare

Håkan Nilsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lars Davidson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 98/12

Mer information

Skapat

2017-10-07