A numerical investigation of tip clearance flow in Kaplan water turbines
Paper i proceeding, 1999

Författare

Håkan Nilsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lars Davidson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Proceedings of HYDROPOWER INTO THE NEXT CENTURY - III

327-335
0-9522642-9-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

0-9522642-9-3

Mer information

Skapat

2017-10-06