Validations of CFD against detailed velocity and pressure measurements in water turbine runner flow
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Håkan Nilsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lars Davidson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Int. J. Numer. Meth. Fluids

Vol. 41 863-879

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07