MERLIN observations of OH/IR stars
Poster (konferens), 2008

Författare

Michael Lindqvist

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Fredrik Schöier

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Hans Olofsson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

A.M.S. Richards

Proceedings of the 9th European VLBI Network Symposium on The role of VLBI in the Golden Age for Radio Astronomy and EVN Users Meeting.

81-83

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07