Site Dependent Effects in GNSS-Observations - Reflections as Disturbances and/or Signals
Poster (konferens), 2009

Multipath Reflections

Tide Gauge

Signal Absorption

GNSS

Sea Level

Författare

Johan Löfgren

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Rüdiger Haas

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Jan Johansson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Tong Ning

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Hans-Georg Scherneck

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

European Geosciences Union General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19 – 24 April 2009

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Mer information

Skapat

2017-10-07