Properties of flexible gels prepared from cellulose derivative and ionic liquid
Paper i proceeding, 2009

Författare

Malin Brodin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Ruth Arino Marine

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Gunnar Westman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Proc. 4th Workshop on cellulose, regenerated cellulose and cellulose derivatives (Karlstad University)

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07