Modeling of the Heterostructure Barrier Varactor Diode
Paper i proceeding, 1997

HBV

frequency multiplier

Författare

Lars Dillner

Institutionen för mikrovågsteknik

Jan Stake

Institutionen för mikrovågsteknik

Erik Kollberg

Institutionen för mikrovågsteknik

International Semiconductor Device Research Symposium (ISDRS)

179-182

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07