A Planar 3x80 GHz Heterostructure Barrier Varactor Frequency Multiplier
Paper i proceeding, 1997

frequency multiplier

HBV

Författare

Jan Stake

Institutionen för mikrovågsteknik

Lars Dillner

Institutionen för mikrovågsteknik

Stephen H. Jones

Chris Mann

Erik Kollberg

Institutionen för mikrovågsteknik

GigaHertz 97

74-75

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08