Intercomparison of four different in-situ techniques for ambient formaldehyde measurements in an urban air
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

C. Hak

I. Pundt

S. Trick

C. Kern

U. Platt

J. Dommen

C. Ordónez

A.S.H. Prevot

W. Junkermann

C. Astorga-Llorens

B.R. Larsen

Johan Mellqvist

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Anders Strandberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Y. Yu

Bo Galle

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

J. Kleffmann

J.C. Lörzer

G.O. Braathen

R. Volkamer

Atmospheric Chemistry and Physics Discussions

Vol. 5 2897-2945

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Mer information

Skapat

2017-10-08