Weighted Analysis of Paired Microarray Experiments
Preprint, 2005

Författare

Erik Kristiansson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Anders Sjögren

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Mats Rudemo

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Olle Nerman

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2005:25

Mer information

Skapat

2017-10-06