Silver Nanoparticle Formation in Microemulsions Acting Both as Template and Reducing Agent
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Martin Andersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Jan Skov Pedersen

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Langmuir

Vol. 21 24 11387-11396

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07