Optimization of sub-100 nm InP HEMT technology
Paper i proceeding, 2005

Författare

Jan Grahn

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Malin Fridman

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Mikael Malmkvist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Anders Mellberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Proceed. 16th Symp. on Space-Terahertz Technology

132-

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06