On quantum leaps, Michelson and eruptions: Solar FTS detection of volcanic gas emissions
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Santiago Arellano

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Bo Galle

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

M. Kihlman

P Weisheit

FIEL VOLCAN Project Symposium, Mexico DF, Mexico, April 2010

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08