Management of Experience Design
Paper i proceeding, 2004

Författare

Susanne Ollila

Chalmers, Institutionen för projektledning

Tobias Fredberg

Chalmers, Institutionen för projektledning

European Academy of Management Conference

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-06