A molecular staple for DNA: Threading bisintercalating D-[Ru(phen)2DPPZ]2+ dimer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Björn Önfelt

Institutionen för fysikalisk kemi

Per Lincoln

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Journal of the American Chemical Society

0002-7863 (ISSN) 1520-5126 (eISSN)

Vol. 121 46 10846-10847

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1021/ja991984z

Mer information

Skapat

2017-10-07