On the convergence of conditional epsilon-subgradient methods for convex programs and convex-concave saddle-point problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Torbjörn Larsson

Linköpings universitet

Michael Patriksson

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ann-Brith Strömberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

European Journal of Operational Research

Vol. 151 3 461-473

Icke-differentierbar konvex optimering—teori och lösningsmetodik

Chalmers, 1998-07-01 -- 2020-12-31.

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-22