Ergodic convergence in subgradient optimization
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Torbjörn Larsson

Linköpings universitet

Michael Patriksson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ann-Brith Strömberg

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Optimization Methods and Software

Vol. 9 1 & 3 93-120

Icke-differentierbar konvex optimering - teori och lösningsmetodik

Naturvetenskapliga Forskningsrådet, 1998-07-01 -- 2022-12-31.

Chalmers, 1998-07-01 -- 2020-12-31.

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-22