Innovation system analyses and sustainability transitions:Contributions and suggestions for research
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

system weaknesses

Innovation systems

Renewable energy

Policy

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Environmental Innovation and Societal Transitions

22104224 (eISSN)

Vol. 1 (2011) 41-57

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08