Characterization of the Spectroscopic Properties of Aromatic-Molecules by Polarized Spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Mikael Kubista

Institutionen för fysikalisk kemi

Bo Albinsson

Institutionen för fysikalisk kemi

Björn Åkerman

Institutionen för fysikalisk kemi

Reidar Lyng

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Finnish Chemical Letters

0303-4100 (ISSN)

Vol. 15 3-4 38-39

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07