Robust and optimal tuning of PI and PID Controllers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Birgitta Kristiansson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Accepted for publication IEE Special issue of PID Control

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13