Robust PI and PID Controllers including Smith Predictor Structure
Paper i proceeding, 2001

Författare

Birgitta Kristiansson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Proc of American Control Conference

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06