Efficient Supervisory Synthesis of Large Systems
Paper i proceeding, 2004

Författare

Arash Vahidi Mazinani

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

7th Workshop on Discrete Event Systems

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07