Reduction in the levels of phytate during whole meal bread making; effect of yeast and wheat phytases.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Maria Türk

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Nils-Gunnar Carlsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Cereal Science

Vol. 23 257-264

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07