A Generic System Architecure for Flexible Production
Paper i proceeding, 1998

Författare

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Per Gullander

Institutionen för produktionsteknik

Sven Arne Andreasson

Institutionen för datavetenskap

Anders Adlemo

Institutionen för datorteknik

Proc. of the First International Workshop on Intelligent Manufacturing Systems

245-259

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07