Database Design for Machining Cell Resource Models
Paper i proceeding, 1998

Författare

Anders Hellgren

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Sven Arne Andreasson

Institutionen för datavetenskap

Per Gullander

Institutionen för produktionsteknik

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Preprints of the 8th IFAC/IFORS/IMACS/IFIP Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications, Rio-Patras, Greece

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07