Modeling, Specification and Controller Synthesis for Discrete Event Systems
Paper i proceeding, 1998

Författare

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Michael Tittus

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Proc of SMC'98, San Diego, CA

698--703-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08