Influence of the Nitrogen Source on Saccharomyces cerevisiae. Anaerobic Growth and Product Formation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Eva Albers

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Christer Larsson

Gunnar Lidén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Lena Gustafsson

Applied and Environmental Microbiology

Vol. 62 9 3187-3195

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08