Finite element analyses of rolling contact fatigue crack initiation in railheads
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Jonas Ringsberg

Institutionen för hållfasthetslära

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

IMechE, Part F, Journal of Rail and Rapid Transit

Vol. 215 F4 243-259

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07