Modelling of rolling contact fatigue of rails
Övrigt konferensbidrag, 2002

Författare

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Railway Engineering 2002
London, United Kingdom,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-09