The changing role of middlemen – strategic responses to distribution dynamics
Paper i proceeding, 2012

Författare

Robert Olsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Kajsa Hulthén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Proceedings of the 28th IMP Conference, Rome, September 13-15 2012

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07