The iron transporter ferroportin is regulated by ascorbate
Paper i proceeding, 2012

Författare

Nathalie Scheers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Livsmedelsvetenskap

Karolina Hoffmann

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Livsmedelsvetenskap

FASEB Journal

0892-6638 (ISSN) 1530-6860 (eISSN)

Vol. 26

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07