Swedish Building Innovation Program (Bygginnovationen)
Kapitel i bok, 2013

built environment

innovation

construction

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Anna Kadefors

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Investing for Impact: Constructing a Better Built Environment

20-
978-0-646-90124-4 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-0-646-90124-4

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12