Effect of an inhomogeneous insulating film on the capacitance of metal-insulator-semiconductor structures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Anders Jauhiainen

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

David Westberg

Stefan Bengtsson

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

Journal Of Applied Physics

Vol. 84 7 3960-3965

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07