Lagerstyrning i svensk industri: 2013 års användning, användningssätt och trender
Rapport, 2013

best practice

periodbeställning

MRP

lagerstyrning

beställningspunkt

täcktid

kanban

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Styrkeområden

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07