CFD Modeling of a Two-Stroke Free Piston Energy Converter using Detailed Chemistry
Paper i proceeding, 2005

Författare

Miriam Bergman

Chalmers, Tillämpad mekanik

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Valeri Golovitchev

Chalmers, Tillämpad mekanik

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

SAE Neaples section, ICE 2005

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06