GO Smart: An innovative solution to the seamless journey
Paper i proceeding, 2013

transportation of people

sustainable transport

public transport

transport service

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Hans Arby

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur

Per-Erik Holmberg

Magnus Kuschel

Annika Strömdahl

Sofie Vennersten

Nationella konferensen i transportforskning, 22-23 oktober, 2013, Göteborg

2-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08