The changing role of middlemen – strategic responses to distribution dynamics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Robert Olsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Kajsa Hulthén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Industrial Marketing Management

0019-8501 (ISSN)

Vol. 42 7 1131-1140

Ämneskategorier

Maskinteknik

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

DOI

10.1016/j.indmarman.2013.06.006

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02