Asymptotic comparison of ML and MAP detectors for multidimensional constellations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Alex Alvarado

University College London (UCL)

Technische Universiteit Eindhoven

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Fredrik Brännström

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

IEEE Transactions on Information Theory

0018-9448 (ISSN)

Vol. 64 2 1231-1240

Analys och Design av MIMO-BICM

Vetenskapsrådet (VR), 2012-01-01 -- 2015-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

DOI

10.1109/TIT.2017.2727521

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-28