Nanoconfined Circular DNA
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Mohammadreza Alizadehheidari

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

E. Werner

Göteborgs universitet

C. Noble

Lunds universitet

Lena Nyberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Joachim Fritzsche

Chalmers, Teknisk fysik

B. Mehlig

Göteborgs universitet

J. Tegenfeldt

Lunds universitet

T. Ambjornsson

Lunds universitet

F. Persson

Uppsala universitet

Fredrik Westerlund

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Biofysik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-11