On the behaviour of natural slopes with emphasis on progressive failure
Paper i proceeding, 1984

Författare

Peter F G Hansbo

Institutionen för byggnadsmekanik

Ragnar Larsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

The 11th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, San Fransisco 1985

4-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07